Priser

Lotte´s private pasningsordning er ikke en sort pasningsordning, jeg er godkendt af Århus kommune, og betaler skat af mine indtægter.

En plads hos mig koster  9500 kr. om måneden. ( Jan. 2022 )

Kommunen giver et tilskud på 6423 kr. om måneden.

Så en plads koster for jer 3077 kr. om måneden. (12 mdr.)

Det fulde beløb skal være til rådighed på min konto, senest den sidste hverdag i måneden.

Reg. nr. 7266 0001220086

  Der er et reservationsgebyr på 1500 kr, som vil blive fratrukket 1. måneds betaling. Reservationsgebyr tilbagebetales ikke hvis pladsen ikke længere ønskes.

Her i spørgsmål ang. økonomi, kan i rette henvendelse til Tina Rohde via borgerservice 89402222.

Der er tilsyn fra Århus kommune ved pædagogisk konsulent, Anne Kew

E-mail :  ankew@aarhus.dk 

Pris og tilskud reguleres hvert år pr. 1. Januar, 

dette vil blive varslet i December.

Der ydes ikke tilskud til hel eller delvis friplads.

Der er 2 månedes opsigelse til d. 1. i måneden.

Opsigelsen skal underskrives af begge parter, og pladsanvisningen

skal have en kopi af opsigelsen. 

Søskenderabat:

Kommunen giver søskenderabat.

Tilskuddet er skattefrit for jer forældre, men jeg skal betale skat af det fulde beløb.